Ymaelodi

Mae Cymru’n angen plaid a fyddai’n ymdrechu am ei annibyniaeth fel gwlad sofren yn ei sgil ei hunan. Mae hi’n angen plaid sy’n gofalu o ddifri am ei dinasyddion.

Fedrwn ni ddim gwneud hyn heb eich cymorth chi. Felly ymbiliwn â chi, cliciwch ar y botwm uchod i ddod yn aelod heddiw, a’n helpu ni i gychwyn ar y broses o roi pethau yn eu lle. Fydd neb arall yn gwneud hyn, gan fod yr HOLL bleidiau eraill yn perthyn i’r Sefydliad, yn gofalu am eu dysgeidiaeth, eu dogma a’u ideoleg yn fwy nag am Gymru a’i phobl. Gwnewch wahaniaeth heddiw – YMUNWCH Â NI!