Canghennau Ein Gwlad

Gallwch Chi Ffurfio Cangen Ein Gwlad yn Eich Ardal Chi?

‘Nid yw’n anodd. Y cwbl sydd eisiau ydy tri aelod llawn i fod yn Gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd.

Bydd digon o gefnogaeth ar gael o’r swyddfa ganolig, a’r holl gyfarpar angenrheidiol i weithredu fel cangen. Gallwch chi gynnal cyfarfodydd rheolaidd i gynllunio a ffurfio strategaethau i ehangu aelodaeth eich cangen, a byddwch yn cael anfon cynrychiolwyr i bleidleisio yn ein cynhadleddau.

Swnio’n ddiddorol?

Cysylltwch â’n ysgrifennydd aelodaeth canolig drwy lenwi’r ffurflen isod: